Sangforeningen HHSF kan tilbyde et selskabslokale i centrum af Helsingør by.

Alle personer over 25 år kan leje foreningens lokaler til private formål.

Selskabslokalet er traditionsrigt udsmykket - præget af sangforeningens mangeårige historie.

Den eneste betingelse er, at man sørger for at foreningen holdes omkostningsmæssig neutral når det dreje sig om slid på lokalet, brug af lys, el, varme og rengøring.

Sangforeningen har borde, stole og service til 50 personer, men der kan, hvis man er gode venner, skaffes plads til 60-70 personer, under forudsætning af man selv har nogle stole og det nødvendige ekstra service. Der er 3 faste borde og 8 klapborde alle i samme højde og samme størrelse 180 cm. x 80 cm.

Der er et stort køkken til rådighed med 4 kogeplader, ovn og en professionel opvaskemaskine (kun 4 minutter om at vaske en fuld maskine).

Adgang til lokalet gives om morgenen på den dag lokalet lejes og skal afleveres senest næste dag kl. 11.00, hvis ikke andet er aftalt, med den ansvarlige for udlejningen. I tilfælde af afleveringsfristen overskrides vil der blive pålagt et gebyr for hver påbegyndt time der ventes.

Der oprettes en kontrakt i forbindelse med lejemålet, ligesom der skal indbetales et depositum.

Lejekontrakten skal underskrives af begge parter og depositum skal være betalt senest 14 dage efter modtagelsen for at aftalen, og reservationen, betragtes som værende gyldig.

 

Forespørgsel om leje af selskabslokale

Ønsker du at leje lokalet skal du udfylde denne formular. Du SKAL angive formål med leje af lokalet, navn, adresse, telefonnummer, mail adresse, samt hvilket dato, tidspunkt og årstal du gerne vil disponerer over lokalet.

Vi vil efterfølgende kontakte dig - hurtigst muligt - for at få tingene på plads.

Kontakten bliver via mail.