Det er HHSF's vision at dyrke, stimulerer, videreføre og udvikle den danske mandskorssang, der har været en væsentlig del af samfundstraditionerne gennem de sidste ca. 175 år.

 

Visionen rummer en løbende tilpasning af det mandskorssanglige indhold til den udvikling og fornyelse der rent musisk sker i det omgivende samfund.  

 

Det er HHSF’s mål, at skabe et kor, der lever op til gode korfærdigheder med hensyn til korklang, præcision, tekstbehandling og god musikalitet.