Månedens sang

Locus iste (Dette sted),  er en hellig motet komponeret af Anton Bruckner i 1869. Teksten er den latinske gradvis Locus iste for den årlige fejring af en kirkens engagement. 

Locus iste en Deo factus est, kan oversættes til "Dette sted er lavet af Gud". Bruckner komponerede den til fire uledsagede stemmer(a cappella), beregnet til indvielsen af Votivkapelle (offerfund kapel) på New Cathedral i Linz, Østrig, hvor Bruckner havde været katedral-organist. Det var den første motet, at Bruckner komponeret i Wien. 

Den blev udgivet i 1886, sammen med to andre gradvise motetter.

"Dette sted blev lavet af Gud, en uvurderlig mysterium, det er uden irettesættelse."

"Dette sted blev lavet af Gud, en uvurderlig sakramente;. Det er uden bebrejdelse "

Motet er betegnelsen for en musikform i den kirkelige musik; den behandler en bibelsk tekst (i almindelighed latinsk) flerstemmigt, polyfont og som regel uden instrumentledsagelse, a cappella.

Meget tidligt, allerede i den flerstemmige musiks første tider, kommer denne musikform op og har senere spillet en stor rolle i den katolske kirkemusik.

Ordet motet afledes i almindelighed af fransk mot eller italiensk motto.